Ubuntu

Ubuntu (spreek uit als oe-BOEN-toe) is een ethische of humanistische filosofie uit Afrika die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. 

De gedachte hierachter is “Ik ben, omdat wij zijn”. Iemand met 'Ubuntu’ staat open en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel. Kernwaarden van Ubuntu zijn: menselijkheid, waardigheid, respect, vertrouwen, durf, ondernemerschap. 

Besluitvormingen van een Ubuntu-gemeenschap vinden collectief in een vergadering plaats. Het belangrijkste basisprincipe is dat ieder verhaal van de gemeenschap telt. De vragen die leven worden in de vergadering ingebracht en ieder mag vertellen hoe hij/zij het vraagstuk op zou lossen. De andere leden luisteren nieuwsgierig en stellen open vragen. In Afrika is het gebruik dat de stamoudste (‘chief’) zich terugtrekt nadat alle verhalen gehoord zijn, de antwoorden afweegt en een besluit neemt.

Meer

Ubuntu in Zwolle

De filosofie van Ubuntu spreekt Onderneemkracht en Droom van Zwolle enorm aan vanwege het samen-werken aan elkaar versterken. Zowel aan Onderneemkracht als aan Droom van Zwolle zijn veel zelfstandige professionals verbonden die elkaar veel te bieden hebben. 

Om jouw vraagstuk op te lossen en/of jouw idee te realiseren onderzoeken we met elkaar welke vraag er precies leeft en welke oplossingen er voorhanden zijn om stappen te kunnen maken. Hierbij ben jijzelf de ‘chief’: jij besluit zelf welke oplossing het beste aansluit bij jouw vraagstuk.

Samenwerking

Enerzijds organiseren en faciliteren Droom van Zwolle & Onderneemkracht Ubuntu-bijeenkomsten waarbij in zowel kleine groepjes als in grotere groepen aan vraagstukken gewerkt wordt en oplossingen worden aangereikt. Een besluitvormende vergadering conform Afrikaans gebruik is een mogelijkheid.

Anderzijds houden we Ubuntu levendig middels het digitale Ubuntu-platform. Dit platform heeft als doel om ‘Vraag en Aanbod’ online zichtbaar te maken, de voortgang rondom de realisatie van ideeën en de oplossingen van vraagstukken kenbaar te maken, en om informatie uit te wisselen. 

Wil jij deelnemen aan het Ubuntu-platform meld je dan aan via het tabblad 'deelnemers' en daarna op 'meedoen'.